Skip to content

מבחני אישיות

בחן את עצמך – האם את\ה מפלצת טחינה?

טחינה טעימה

אוהבים טחינה? ב-ר-ו-ר. בחנו את עצמכם ובדקו עד כמה? על כל מאכל אמרו האם אכלתם אותו אי פעם עם טחינה (הסיטו את התמונה ימינה או שמאלה עם העכבר או האצבע). בסוף השאלון תוכלו להשוות את עצמכם למפלצות טחינה אחרות. את/ה עדיין טירון בתחום הטחינה. אנחנו מציעים לפתוח קצת את האופקים ולטבול אותם בתוך צנצנת טחינה.…

Read More